Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Ngọ   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Ngọ – nam mạng

Sanh năm: 1954, 2014 và 2074 Cung CẤN.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Ngọ   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Ngọ – nữ mạng

Sanh năm: 1954, 2014 và 2074 Cung LY Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Xương CON NGỰA.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Ngọ   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Ngọ – nữ mạng

Sanh năm: 1906, 1966 và 2026 Cung CÀN Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông Thiên Hà) Xương CON NGỰA Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG Sao: Mộc đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Dần, Tuất Kỵ tuổi: Tý, Mão, Dậu Tổng quan: Năm nay quý cô được tọa cung tiểu vận vương địa rất
Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Ngọ   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Ngọ – nam mạng

Sanh năm: 1918, 1978 và 2038 Cung KHẢM. Trực THÀNH Mạng THIỆN THƯỢNG HÒA (lửa trên trời) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON NGỰA.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Ngọ   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Ngọ – nữ mạng

Sanh năm: 1918, 1978 và 2038 Cung CHẤN Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON HEO Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Dần, Tuất Kỵ tuổi: Tý, Mão, Dậu Tổng quan: Năm nay tam hợp Thiếu Âm Song Đức Trực Phù cùng Tam Đức cho nên làm vừa
Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Ngọ   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Ngọ – nữ mạng

Sanh năm: 1930, 1990 và 2050 Cung LY. Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Xương CON NGỰA
Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Ngọ   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Ngọ – nam mạng

Sanh năm: 1930, 1990 và 2050 Cung ĐOÀI. Trực MÃN Mạng LỘ BÀNG THỔ (đất đường đi) Khắc TUYỀN TRUNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON VƯỢN Tu vi 2014 Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Thiên La: Đề phòng tai nạn và bệnh tật Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Dần, Tuất Kỵ tuổi: Tý, Mão, Dậu Tổng quan:
Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Tỵ   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Tỵ – nam mạng

Sanh năm:1905, 1965 và 2025 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng PHÚC ĐĂNH HỎA (lửa đèn nhỏ) Khắc XOA XUYẾN KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (tận khổ) Xương CON RẮN.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Tỵ   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Tỵ – nữ mạng

Sanh năm: 1905, 1965 và 2025 Cung ĐOÀI Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ) Xương CON RẮN. Tương tinh CON TRÂU Sao: Thái Âm: Phòng ốm đau, sản nạn Hạn: Huỳnh Tuyền: Bệnh nặng, hao tài, tốn của Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Dậu Kỵ tuổi: Dần, Thân, Hợi Tổng quan: Năm nay quý bạn may mắn trong việc mua bán nhà cửa đất đai ruộng vườn, tạo
Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Tỵ   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Tỵ – nam mạng

Sanh năm: 1929, 1989 và 2049 Cung CẤN. Trực KHAI Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Khắc ĐẠI TRẠCH THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON RẮN.

Xem Tuổi – Xem Tử Vi – Xem Tướng Pháp – Xem Phong Thủy