Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Tuất   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Tuất – nữ mạng

Sanh năm: 1934, 1994 và 2054 Cung CẤN Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON NGỰA Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Dần, Ngọ Kỵ tuổi: Thìn, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay quý bạn nhờ tọa cung vượng địa, nghĩa là rất tốt trên phương diện tiền
Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Tuất   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Tuất – nam mạng

Sanh năm: 1910, 1970 và 2030 Cung LY. Trực THÂU Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằng vàng) Khắc ĐẠI LÂM MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ. Tương tinh CON CÁO Sao: Thái âm: Toại nguyện về danh lợi Hạn: Diêm Vương: Người xa mang tin buồn Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp tuổi: Dần, Ngọ Kỵ tuổi: Thìn, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay Quý bạn được cát
Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Tuất   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Tuất – nữ mạng

Sanh năm: 1910, 1970 và 2030 Cung KHẢM Mạng THOA XUYÊN KIM (xuyến bằng vàng) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CÁO Sao: Thái bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật Hạn: Thiên La: Đề phòng tai nạn và bệnh tật Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp tuổi: Dần, Ngọ Kỵ tuổi: Thìn, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay quý bạn rất tốt trong vấn đề giấy tờ, giao tế
Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tuất   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tuất – nam mạng

Sanh năm: 1922, 1982 và 2042 Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng ĐẠI HẢI THÙY (nước biển lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (quan lộc tân khổ) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CHI TRỈ Sao: Thái dương: Hưng vượng tài lộc Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Dần, Ngọ Kỵ tuổi: Thìn, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay, quý bạn có
Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tuất   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tuất – nữ mạng

Sanh năm: 1922, 1982 và 2042 Cung ĐOÀI Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Sao: Thổ tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng Hạn: Huỳnh Tuyền: Bệnh nặng, hao tài, tốn của Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Dần, Ngọ Kỵ tuổi: Thìn, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay quý bạn có nhiều thuận lợi trên đường công danh nhưng coi chừng
Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Tuất   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Tuất – nam mạng

Sanh năm: 1946, 2006 và 2066 Cung LY. Trực PHÁ Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON TRÂU Sao: Thái dương: Hưng vượng tài lộc Hạn: Thiên La: Đề phòng tai nạn và bệnh tật Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Dần, Ngọ Kỵ tuổi: Thìn, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay theo thứ
Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Tuất   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Tuất – nữ mạng

Sanh năm: 1946, 2006 và 2066 Cung CẤN Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON TRÂU Sao: Thổ tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng Hạn: Diêm Vương: Người xa mang tin buồn Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Dần, Ngọ Kỵ tuổi: Thìn, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay quý bà nhờ hành thiện tác phước, cả một đời thể hiện lòng nhân
Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Tuất   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Tuất – nam mạng

Sanh năm: 1958, 2018 và 2078 Cung CHẤN. Trực BÌNH Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Tuất   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Tuất – nữ mạng

Sanh năm: 1958, 2018 và 2078 Cung TỐN Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc trên đất vàng) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON VƯỢN Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Dần, Ngọ Kỵ tuổi: Thìn, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay có những thay đổi lớn như nhà cửa tiền bạc, mọi mong muốn được
Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Dậu   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Dậu – nam mạng

Sanh năm: 1945, 2005 và 2065 Cung KHẢM.

Xem Tuổi – Xem Tử Vi – Xem Tướng Pháp – Xem Phong Thủy