Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Sửu   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Sửu – nam mạng

Sanh năm: 1949, 2009 và 2069 Cung ĐOÀI. Trực BÌNH Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà XÍCH ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CÚ  tu vi 2014 Sao: Thổ tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Ty., Dậu Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Mùi Tổng quan: Năm nay được
Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Sửu   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Sửu – nữ mạng

Sanh năm: 1949, 2009 và 2069 Cung ĐOÀI Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CHIM CÚ Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Ty., Dậu Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Mùi Tổng quan: Năm nay tuy chịu nhiều điều thiệt thòi, làm nhiều mà chẳng được hưởng bao nhiêu, chỉ tích
Xem tử vi năm 2014 tuổi Tân Sửu   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Tân Sửu – nam mạng

Sanh năm: 1961, 2021 và 2081 Cung ĐOÀI. Trực THÂU Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNG ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Sao: Thái âm: Toại nguyện về danh lợi Hạn: Diêm Vương: Người xa mang tin buồn Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Ty., Dậu Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Mùi Tổng quan: Năm nay quý bạn tài
Xem tử vi năm 2014 tuổi Tân Sửu   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Tân Sửu – nữ mạng

Sanh năm: 1961, 2021 và 2081 Cung ĐOÀI Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Sao: Thái bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật Hạn: Thiên La: Đề phòng tai nạn và bệnh tật Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Ty., Dậu Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Mùi Tổng quan: Năm nay ngoại tam hợp Thái tuế, Quan phù nghĩa là quý
Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Sửu   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Sửu – nam mạng

Sanh năm: 1913, 1973 và 2033 Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Khắc ỐC THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân khổ) Xương CON TRÂU.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Sửu   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Sửu – nữ mạng

Sanh năm: 1913, 1973 và 2033 Cung TỐN. Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CUA BIỂN Sao: Thổ tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng Hạn: Huỳnh Tuyền: Bệnh nặng, hao tài, tốn của Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Ty., Dậu Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Mùi Tổng quan: Năm nay được tọa cung vương, quý bạn biết giữ đạo đức nhân phẩm của con
Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Tý   Nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Tý – Nam mạng

Sanh năm: 1924, 1984 và 2044 Cung CHẤN. Trực BẾ Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI tu vi 2014 Sao : Thủy Diệu:Thành công ở việc làm. Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của và có tranh chấp Mạng Kim gặp Thủy: Tốt Địa chi : Tý gặp Tỵ:
Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Tý   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Tý – nữ mạng

Sanh năm: 1924, 1984 và 2044 Cung CHẤN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI tu vi 2014 Sao: Mộc đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp tuổi: Thìn, Thân Kỵ tuổi: Ngọ, Mão, Dậu Tổng quan: Năm nay tam hợp Phúc đức, Từ phù, Thiếu dương là bản tính
Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Tý   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Tý – nam mạng

Sanh năm: 1936, 1996 và 2056 Cung CẤN. Trực THÀNH Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (cô quạnh) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN tu vi 2014 Sao: Mộc đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc Hạn: Huỳnh Tuyền: Bệnh nặng, hao tài, tốn của Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Thìn, Thân Kỵ tuổi: Ngọ, Mão, Dậu Tổng quan:
Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Tý   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Tý – nữ mạng

Sanh năm: 1936, 1996 và 2056 Cung CHẤN Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Tu vi 2014 Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Thìn, Thân Kỵ tuổi: Ngọ, Mão, Dậu Tổng quan: Năm nay tam hợp Phúc đức Thiếu dương Tử phù, quý cô thông minh

Xem Tuổi – Xem Tử Vi – Xem Tướng Pháp – Xem Phong Thủy