Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Tỵ   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Tỵ – nữ mạng

Sanh năm:1953, 2013 và 2073 Cung KHÔN Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Sao: Thái dương: Hưng vượng tài lộc Hạn: Địa Võng: Tai tiếng, coi chứng tù tội Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Dậu Kỵ tuổi: Dần, Thân, Hợi Tổng quan: Năm nay quý bạn nhờ phước tinh Thái Dương mà công thành danh toại, tiền tài mỹ mãn,
Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Tỵ   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Tỵ – nữ mạng

Sanh năm: 1917, 1977 và 2037 Cung KHÔN Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON CHIM CÚ Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Dậu Kỵ tuổi: Dần, Thân, Hợi Tổng quan: Năm nay tam hợp Lộc tồn, Tướng quân Bệnh phù và tọa cung tiểu vận sinh
Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Tỵ   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Tỵ – nam mạng

Sanh năm: 1953, 2013 và 2073 Cung KHÔN.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Tỵ   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Tỵ – nam mạng

Sanh năm: 1917, 1977 và 2037 Cung KHÔN. Trực TRỪ Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Khắc DƯƠNG LIỄU MỘC Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý) Xương CON RẮN
Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Thìn   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Thìn – nam mạng

Sanh năm: 1928, 1988 và 2048   Cung LY. Trực THÂU Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Khắc ĐẠI TRẠCH THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON QUẠ Sao: Thái âm: Toại nguyện về danh lợi Hạn: Diêm Vương: Người xa mang tin buồn Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thân Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay các phước
Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Thìn   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Thìn – nữ mạng

Sanh năm: 1928, 1988 và 2048 Cung ĐOÀI Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON QUA Sao: Thái bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật Hạn: Thiên La: Đề phòng tai nạn và bệnh tật Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thân Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay tam hợp Thiếu dương, Phúc đúc, Tử phù quý bạn
Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Thìn   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Thìn – nam mạng

Sanh năm: 1904, 1964 và 2024 Cung CẤN. Trực PHÁ Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đ èn nhỏ) Khắc XOA XUYẾN KIM Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON RỒNG
Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Thìn   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Thìn – nữ mạng

Sanh năm: 1952 , 2012 và 2072 Cung KHẢM Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Sao: Thái bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật Hạn: Thiên La: Đề phòng tai nạn và bệnh tật Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thân Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay quý bà được Thiên Can Sinh Địa nên được
Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Thìn   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Thìn – nữ mạng

Sanh năm: 1904, 1964 và 2024 Cung TỐN Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ) Xương CON RỒNG. Tương tinh CON RẮN Sao: Thổ tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng Hạn: Huỳnh Tuyền: Bệnh nặng, hao tài, tốn của Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thân Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay tọa cung tiểu vận Vương địa, việc làm và đường công danh rất tốt.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Thìn   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Thìn – nam mạng

Sanh năm: 1916, 1976 và 2036   Cung CHẤN.

Xem Tuổi – Xem Tử Vi – Xem Tướng Pháp – Xem Phong Thủy