Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Dần   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Dần – nam mạng

Sanh năm: 1914 đến 1974 và 2034 Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng ĐẠI KHÊ THÙY (nước khe lớn) Khắc SƠN HẠ HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON TRÂU Sao: Thái bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Ngọ, Tuất Kỵ tuổi: Thân, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay,
Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Dần   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Dần – nữ mạng

Sanh năm: 1914 , 1974 và 2034 Cung CẤN. Mạng ĐẠI KHUÊ THÙY (nước khe lớn) Xương CON CỌP
Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Dần   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Dần – nữ mạng

Sanh năm: 1950, 2010 và 2070 Cung CẤN Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON BEO Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Ngọ, Tuất Kỵ tuổi: Thân, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay quý bà có một đời sống thật hiền lành, chuyên hành thiện để tích
Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Dần   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Dần – nữ mạng

Sanh năm: 1962, 2022 và 2082 Cung CẤN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đ èn bằng vàng) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON NGỰA Sao: Thái dương: Hưng vượng tài lộc Hạn: Địa Võng: Tai tiếng, coi chứng tù tội Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp tuổi: Ngọ, Tuất Kỵ tuổi: Thân, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay cát tinh Thái Dương chiếu mạng và tọa cung tiểu vận sinh địa, tốt
Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Dần   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Dần – nam mạng

Sanh năm: 1926, 1986 và 2046 Cung KHÔN. Trực ĐỊNH Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lu) Khắc KIẾM PHONG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Ngọ, Tuất Kỵ tuổi: Thân, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay tam hợp
Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Dần   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Dần – nữ mạng

Sanh năm: 1926, 1986 và 2046 Cung KHẢM Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lu) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Ngọ, Tuất Kỵ tuổi: Thân, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay có hung tính Kế Đô chiếu mạng, bệnh tật bất ngờ, bị chủ chèn
Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Dần   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Dần – nam mạng

Sanh năm: 1950, 2010 và 2070 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá) Khắc LỘ BÀN THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON HEO Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Ngọ, Tuất Kỵ tuổi: Thân, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay quý bạn
Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Dần   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Dần – nam mạng

Sanh năm: 1962, 2022 và 2082 Cung CẤN. Trực TRỪ Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CỌP.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Sửu   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Sửu – nam mạng

Sanh năm: 1925, 1985 và 2045 Cung TỐN. Trực KIÊN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU
Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Sửu   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Sửu – nữ mạng

Sanh năm: 1925, 1985 và 2045 Cung TỐN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Xương CON TRÂU.

Xem Tuổi – Xem Tử Vi – Xem Tướng Pháp – Xem Phong Thủy