Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Ngọ   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Ngọ – nữ mạng

Sanh năm: 1930, 1990 và 2050 Cung LY. Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Xương CON NGỰA
Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Ngọ   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Ngọ – nam mạng

Sanh năm: 1930, 1990 và 2050 Cung ĐOÀI. Trực MÃN Mạng LỘ BÀNG THỔ (đất đường đi) Khắc TUYỀN TRUNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON VƯỢN Tu vi 2014 Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Thiên La: Đề phòng tai nạn và bệnh tật Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Dần, Tuất Kỵ tuổi: Tý, Mão, Dậu Tổng quan:
Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Tỵ   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Tỵ – nam mạng

Sanh năm:1905, 1965 và 2025 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng PHÚC ĐĂNH HỎA (lửa đèn nhỏ) Khắc XOA XUYẾN KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (tận khổ) Xương CON RẮN.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Tỵ   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Tỵ – nữ mạng

Sanh năm: 1905, 1965 và 2025 Cung ĐOÀI Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ) Xương CON RẮN. Tương tinh CON TRÂU Sao: Thái Âm: Phòng ốm đau, sản nạn Hạn: Huỳnh Tuyền: Bệnh nặng, hao tài, tốn của Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Dậu Kỵ tuổi: Dần, Thân, Hợi Tổng quan: Năm nay quý bạn may mắn trong việc mua bán nhà cửa đất đai ruộng vườn, tạo
Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Tỵ   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Tỵ – nam mạng

Sanh năm: 1929, 1989 và 2049 Cung CẤN. Trực KHAI Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Khắc ĐẠI TRẠCH THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON RẮN.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Tỵ   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Tỵ – nữ mạng

Sanh năm: 1929, 1989 và 2049 Cung CẤN Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON KHỈ Sao: Thái dương: Hưng vượng tài lộc Hạn: Địa Võng: Tai tiếng, coi chứng tù tội Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Dậu Kỵ tuổi: Dần, Thân, Hợi Tổng quan: Năm nay tam hợp tang môn, tuế phá.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Tỵ   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Tỵ – nữ mạng

Sanh năm:1953, 2013 và 2073 Cung KHÔN Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Sao: Thái dương: Hưng vượng tài lộc Hạn: Địa Võng: Tai tiếng, coi chứng tù tội Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Dậu Kỵ tuổi: Dần, Thân, Hợi Tổng quan: Năm nay quý bạn nhờ phước tinh Thái Dương mà công thành danh toại, tiền tài mỹ mãn,
Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Tỵ   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Tỵ – nữ mạng

Sanh năm: 1917, 1977 và 2037 Cung KHÔN Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON CHIM CÚ Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Dậu Kỵ tuổi: Dần, Thân, Hợi Tổng quan: Năm nay tam hợp Lộc tồn, Tướng quân Bệnh phù và tọa cung tiểu vận sinh
Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Tỵ   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Tỵ – nam mạng

Sanh năm: 1953, 2013 và 2073 Cung KHÔN.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Tỵ   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Tỵ – nam mạng

Sanh năm: 1917, 1977 và 2037 Cung KHÔN. Trực TRỪ Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Khắc DƯƠNG LIỄU MỘC Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý) Xương CON RẮN

Xem Tuổi – Xem Tử Vi – Xem Tướng Pháp – Xem Phong Thủy