Xem tử vi năm 2014 tuổi Tân Dậu   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Tân Dậu – nữ mạng

Sanh năm: 1921, 1981và 2041 Cung CẤN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON CHÓ Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi Hạn: Diêm Vương: Người xa mang tin buồn Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Ty. Kỵ tuổi: Tý, Ngọ, Mão Tổng quan: Năm nay ngoại tam hợp Thái Tuế, Bạch hổ, Quan phù, quý bạn là người xinh đẹp đoan trang có
Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Dậu   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Dậu – nam mạng

Sanh năm: 1933, 1993 và 2053 Cung CHẤN. Trực THÀNH Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Dậu   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Dậu – nữ mạng

Sanh năm: 1933, 1993 và 2053 Cung CHẤN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm gà) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Sao: Mộc đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Ty. Kỵ tuổi: Tý, Ngọ, Mão Tổng quan: Năm nay quý bạn được cát tinh Mộc Đức chiếu mạng, có những may mắn về tiền
Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Dậu   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Dậu – nữ mạng

Sanh năm: 1957, 2017 và 2077 Cung CHẤN Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON GÀ.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Dậu   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Dậu – nữ mạng

Sanh năm: 1909, 2029 và 2029 Cung LY Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON THỎ Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Ty.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Thân   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Thân – nam mạng

Sanh năm: 1956, 2016 và 2076 Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhàXÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON KHỈ
Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Thân   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Thân – nữ mạng

Sanh năm: 1956, 2016 và 2076  Cung KHÔN Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON KHỈ.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Thân   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Thân – nữ mạng

Sanh năm: 1920, 1980 và 2040 Cung KHÔN Mạng THẠCH LỰU MỘC (Cây lựu đá) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Sao: Thái dương: Hưng vượng tài lộc Hạn: Địa Võng: Tai tiếng, coi chứng tù tội Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thìn Kỵ tuổi: Dần, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay quý bạn sẽ được công thành danh toại, tiền tài nhà cửa đều toại nguyện,
Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Thân   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Thân – nam mạng

Sanh năm: 1920, 1980 và 2040 Cung CẤN. Trực TRỪ Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON KHỈ.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Thân   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Thân – nữ mạng

Sanh năm: 1908, 1968 và 2028 Cung CẤN Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ(đất nhà lớn) Xương CON KHỈ. Tướng tính CON LẠC ĐÀ Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thìn Kỵ tuổi: Dần, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay Quý bạn mà gặp hung tinh Kế Đô chiếu mạng thì quả là một điều

Xem Tuổi – Xem Tử Vi – Xem Tướng Pháp – Xem Phong Thủy