Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Dậu   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Dậu – nữ mạng

Sanh năm: 1909, 2029 và 2029 Cung LY Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON THỎ Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Ty.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Thân   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Thân – nam mạng

Sanh năm: 1956, 2016 và 2076 Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhàXÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON KHỈ
Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Thân   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Thân – nữ mạng

Sanh năm: 1956, 2016 và 2076  Cung KHÔN Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON KHỈ.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Thân   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Thân – nữ mạng

Sanh năm: 1920, 1980 và 2040 Cung KHÔN Mạng THẠCH LỰU MỘC (Cây lựu đá) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Sao: Thái dương: Hưng vượng tài lộc Hạn: Địa Võng: Tai tiếng, coi chứng tù tội Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thìn Kỵ tuổi: Dần, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay quý bạn sẽ được công thành danh toại, tiền tài nhà cửa đều toại nguyện,
Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Thân   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Thân – nam mạng

Sanh năm: 1920, 1980 và 2040 Cung CẤN. Trực TRỪ Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON KHỈ.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Thân   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Thân – nữ mạng

Sanh năm: 1908, 1968 và 2028 Cung CẤN Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ(đất nhà lớn) Xương CON KHỈ. Tướng tính CON LẠC ĐÀ Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thìn Kỵ tuổi: Dần, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay Quý bạn mà gặp hung tinh Kế Đô chiếu mạng thì quả là một điều
Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Thân   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Thân – nam mạng

Sanh năm: 1932, 1992 và 2052 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON KHỈ
Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Thân   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Thân – nữ mạng

Sanh năm: 1932, 1992 và 2052 Cung KHÔN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON DÊ Sao: Thái Âm: Phòng ốm đau, sản nạn Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thìn Kỵ tuổi: Dần, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay theo tứ trụ Thiên hao , cho nên đầu năm tổn tài cuối năm lại
Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Thân   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Thân – nam mạng

Sanh năm: 1908, 1968 và 2028 Cung KHÔN. Trực ĐỊNH Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON LẠC ĐÀ Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thìn Kỵ tuổi: Dần, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay tọa cung
Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Mùi   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Mùi – nam mạng

Sanh năm: 1955, 2015 và 2075 Cung CÀN.

Xem Tuổi – Xem Tử Vi – Xem Tướng Pháp – Xem Phong Thủy