Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Mùi   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Mùi – nữ mạng

Sanh năm:1919, 1979 và 2039 Cung TỐN Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Xương CON DÊ.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Tân Mùi   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Tân Mùi – nam mạng

Sanh năm: 1931, 1991 và 2051 Cung CÀN. Trực BÌNH Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Khắc TUYỀN TRUNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GẤU Sao: Thái dương: Hưng vượng tài lộc Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Mão, Hợi Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Sửu Tổng quan: Năm nay nhờ tọa cung Tiểu vận Vương
Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Mùi   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Mùi – nữ mạng

Sanh năm: 1907, 1967 và 2027 Cung ĐOÀI Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông thiên hà) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON RỒNG Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Mão, Hợi Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Sửu Tổng quan: Năm nay tam hợp Thái Tuế Bạch Hổ Quân Phù, nên quý bạn tính toán gì cũng
Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Mùi   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Mùi – nam mạng

Sanh năm: 1907, 1967 và 2027 Cung CHẤN. Trực BÌNH Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông thiên hà) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (tân khổ) Xương CON DÊ
Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Ngọ   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Ngọ – nam mạng

Sanh năm: 1954, 2014 và 2074 Cung CẤN.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Ngọ   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Ngọ – nữ mạng

Sanh năm: 1954, 2014 và 2074 Cung LY Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Xương CON NGỰA.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Ngọ   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Ngọ – nữ mạng

Sanh năm: 1906, 1966 và 2026 Cung CÀN Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông Thiên Hà) Xương CON NGỰA Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG Sao: Mộc đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Dần, Tuất Kỵ tuổi: Tý, Mão, Dậu Tổng quan: Năm nay quý cô được tọa cung tiểu vận vương địa rất
Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Ngọ   nam mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Ngọ – nam mạng

Sanh năm: 1918, 1978 và 2038 Cung KHẢM. Trực THÀNH Mạng THIỆN THƯỢNG HÒA (lửa trên trời) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON NGỰA.
Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Ngọ   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Ngọ – nữ mạng

Sanh năm: 1918, 1978 và 2038 Cung CHẤN Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON HEO Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Dần, Tuất Kỵ tuổi: Tý, Mão, Dậu Tổng quan: Năm nay tam hợp Thiếu Âm Song Đức Trực Phù cùng Tam Đức cho nên làm vừa
Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Ngọ   nữ mạng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Ngọ – nữ mạng

Sanh năm: 1930, 1990 và 2050 Cung LY. Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Xương CON NGỰA

Xem Tuổi – Xem Tử Vi – Xem Tướng Pháp – Xem Phong Thủy