Tử Vi 2016 Tuổi Mão

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 06-2-1951 đến 26-1-1952) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Kết Xu Tướng tinh: Con Rắn con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Tòng bá Mộc (Cây tùng bách) SAO: Mộc Đức : (Danh lộc đặng tốt). HẠN: Tam Kheo. (Xây xát tay chân nhẹ).

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 25-1-1963 đến 12-2-1964) Vật Phẩm May Mắn: Chuông Gió 6 Ống TƯỚNG TINH: Con Hươu, Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kim bạch Kim ( Vàng trắng) SAO: Thủy Diệu.

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Mắt Mèo Hạt Xéo TƯỚNG TINH: Con Dơi, Con dòng: Hắc Đế, phú quý MẠNG: Đại khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: La Hầu. (Thị phi, đau ốm) HẠN: Diêm Vương. (Phòng bệnh về máu huyết) VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Đinh Mão 30 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Đinh Mão 30 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 29-01-1987 đến 16-02-1988) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Mắt Mèo Vẩy Rồng TƯỚNG TINH: Con Gà – Con dòng: Xích đế cô quạnh. MẠNG: Lư trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Mộc Đức (An vui – Phước Lành) HẠN: Ngũ Mộ: hao tài, bất an VẬN NIÊN: Thố lộng Nguyệt

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Kỹ Mão 18 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Kỹ Mão 18 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 09-2-1999 đến 28-1-2000) Vật Phẩm May Mắn: Thần Tài May Mắn Tướng tinh: Con Thuồng Luồng, Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý Mạng: Thành đầu Thổ (Đất trên đường) Sao: Thủy Diệu: Tình cảm buồn phiền Hạn: Toán Tận: Tính toán trở ngại, phòng tai nạn Vận Niên: Kê giáp

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 06-02-1963 đến 26-01-1952) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Lam Ngọc TƯỚNG TINH: Con Rắn – Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng.

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 25-01-1963 đến 12-02-1964) Vật Phẩm May Mắn: Phật Văn Thù Bồ Tát TƯỚNG TINH: Con Hươu – Con dòng: Bạch Đế, Phú Quý.

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn: Phật Văn Thù Bồ Tát TƯỚNG TINH: Con Dơi, Con dòng: Hắc Đế. Phú Quý MẠNG: Đại khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: Vân Hớn: rối rắm,ốm đau HẠN: Thiên La,tinh thần bất an VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương), xấu

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Đinh Mão 30 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Đinh Mão 30 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 29-01-1987 đến 16-02-1988) Vật Phẩm May Mắn: Phật Văn Thù Bồ Tát TƯỚNG TINH: Con Gà – Con dòng: Xích đế cô quanh.

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Kỷ Mão 18 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi Kỷ Mão 18 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 29-1-11-1998 đến 16-2-1999) Vật Phẩm May Mắn: Mèo Xanh Chiêu Tài Tướng tinh: Con Gà, con dòng: Xích Đế Cô quạnh Mạng: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) Sao: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Huỳnh Tuyền: Ốm đau, tai nạn Vận Niên: Kê Giáp Viên (Gà về